Sunday, February 20, 2011

ယူနီကုတ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်း

ကိုစေတန် Change Unicode in Blogspot ဆိုတဲ့ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးကျနော့်ဘလောက်ကိုလည်း ယူနီကုတ်ကိုပြောင်းဖြစ်လိုက်တယ်။ ကျေးဇူးပါ ကိုစေတန်။

http://www.saturngod.net/knowledgebase/change-unicode-in-blogspot

0 comments: